Serverhall

Serverhall

Kärnan i TerraTels verksamhet har sedan starten varit att ha en stabil, säker och modern serverhall för servrar och infrastruktur. Dagens serverhall färdigställdes 2006 och är byggd i anslutning till vårt kontor på Lindholmen i Göteborg. Vårt erfarna team arbetar kontinuerligt med att förbättra serverhallen för att kunna leverera ännu bättre service och tjänster till våra kunder.

 

 

 

Hög fysisk säkerhet

Serverhallen är placerad utan att den angränsar mot några ytterväggar i fastigheten och har stålplåtsförstärkta innerväggar samt säkerhetklassade ståldörrar. För att komma in i serverhallen behöver man passera ett antal passersystem med kombinationen nyckel, kod och passerkort. Naturligtvis övervakas anläggningen dygnet runt av flera larmsystem med larm till både TerraTel och bevakningsföretag.

Dessutom med tanke på framtida klimatförändringar är hela serverhallen byggd på väl tilltagen höjd över nuvarande havsyta för att stå emot vädrets makter även det närmaste århundradena.

Dessutom tillåter vi inte någon utomstående att vistas i serverhallen utan eskort av TerraTels tekniker för extra säkerhet. Skulle man behöva utföra längre jobb på sin utrustning så erbjuder vi både labbutrymmen och kontorsplatser som man kan låna (se nedan).
 

 

FiberanslutningarMultipla internetleverantörer

TerraTel är helt leverantörsoberoende och upphandlar internetanslutningar från flera olika större nätleverantörer för att tillgodose våra behov. Vi skapar därmed en redundant blandning av olika leverantörer som vi erbjuder våra kunder som får alla fördelar av att ha flera samtidiga internetanslutningar.

Vi har eget AS-nummer, eget IP-adressutrymme på både IPv4 och IPv6 och hanterar vår egen routing med BGP och redundanta routrar. Vi är också sedan 1998 Local Internet Registry (LIR) under RIPE.
 

 

kylmaskinKlimatkontrollerad miljö

Med flera redundanta kylanläggningar och “kall gång /varm gång” princip har vi skapat en behaglig miljö för serversystem. Den kalla luften transporteras under det förhöjda datorgolvet och släpps upp på strategiska platser nära den utrustning som kräver merst kyla. Genom att använda blindpaneler mellan installerad utrustning styr vi den kylande luften genom utrustningen och inte bara runt den för bästa kyleffekt.
 

 

Flexibel och leverantörsoberoende infrastruktur

TerraTels infrastruktur är designad och byggd med utrustning från erkända leverantörer som Cisco, VMware, Juniper, Vyatta, HP, Brocade, Dell, Rittal, APC, Raritan, Sun/Oracle. Vår externa infrastruktur hanteras av GothNet och Skanova.

Sedan serverhallen driftsattes har vi ständigt jobbat för att förbättra och anpassa den för att kunna erbjuda bättre tjänster och service för våra kunder. Vi är inte främmande för att ta önskemål från kunder och skapa skräddarsydda lösningar ifall vårt standarderbjudande inte skulle täcka alla behov.
 

 

Släcksystem med Novec 1230Branddetektering och släcksystem

Ett avancerat system för snabb branddetektering är en självklarhet. Skulle olyckan vara framme så ser det automatiska släcksystemet till att släcka eventuella brandhärdar innan de hinner orsaka någon skada. Släcksystemet använder sig av Novec 1230 som är helt ofarligt för både människor och utrustning.
 

 

Göteborg, Älvsborgsbron

Centralt i Göteborg

Både TerraTel och serverhallen är placerade centralt i anslutning till Lindholmen Science Park i Göteborg. Från Göteborgs centralstation till Lindholmen tar det endast 5-10 minuter oavsett om man väljer bil eller kollektivtrafik. Vid installation av större system i serverhallen har vi lastbrygga med hiss inomhus om vädrets makter skulle vara emot oss.

Tillgänglighet är viktig för oss, inte bara nätverksmässigt utan även för personliga möten.
 

 

Lånearbetsplatser

Ibland kan våra kunder behöva arbeta nära sina system under kortare eller längre tid och en högljudd serverhall är inte alltid den bästa miljön för det. TerraTel har labbutrymmen, kontorsplatser och konferensrum att låna. Vi patchar naturligtvis fram era relevanta nätverksresurser eller KVM system för att ni skall kunna jobba i en så bekväm miljö som möjligt.