Webcoast 2012 Silver Sponsor

Webcoast 2012 Silver Sponsor

Vi var stolta sponsorer till WebCoast 2012. WebCoast är Västsveriges första deltagardrivna event, en så kallad unconference, med fokus på kommunikation, webbanvändning och webbutveckling. En unconference innebär att Du inte kommer till en förutbestämd agenda med inhyrda föreläsare, utan är själv med och utformar innehållet på plats. Dina kunskaper, frågor, idéer och funderingar fyller agendan. De är WebCoasts byggstenar.

Något av det första som mötte dig på WebCoast var ett mer eller mindre tomt schema. Där skrev deltagarna helt enkelt upp vad de ville bidra med, i en ledig tidslucka. 

Vi bidrog med kunskap, event och en och annan överraskning i form av tips för hur det går att använda TerraTels öppnare! Vidare hade vi guidade visningar i vår säkra, moderna och spännande datorhall.